Zadzwoń do nas +48 690 144 448

Rezerwuj

online
[zamknij]

Rezerwuj

online
21 Maj 2024 wtorek
22 Maj 2024 środa
Sprawdź termin

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla gości Horizon Estate

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gości jest Horizon Estate Anna Piksa z siedzibą w Krakowie
przy ulicy Józefa Dietla 109/ lok.17, 31-031 Kraków, NIP: 7342953534.

W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Adres korespondencyjny ul. Józefa Dietla 109/ lok.17, 31-031 Kraków, adres e-mail:
office@horizonapartments.pl

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości?

Celem przetwarzania danych osobowych przez Horizon Estate Anna Piksa jest:
1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń
przez Horizon Estate w związku z poniesionymi szkodami ze strony Gościa lub obrona
przed roszczeniami drugiej strony w stosunku do Horizon Estate.
2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. Zapewnienie najwyższej jakości usług naszym Gościom.
W związku ze zgodą wyrażoną przez Gościa na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, Horizon Estate przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do
Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach
marketingowych jest zgoda gościa. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem
zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej
jakości usług jest usprawiedliwiony cel administratora.

Jakim podmiotom mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

Horizon Estate przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
1. Firmom świadczącym usługi w zakresie IT oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne.
2. Firmom i innym podwykonawcom, z których usług firma korzysta w celu wykonania usługi.
3. Firmie księgowej świadczącej usługi księgowe.
4. Firmom świadczącym usługi płatności bezgotówkowych w celu przeprocesowania
płatności.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe związane z zawartą umową świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Horizon Estate lub
gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane na podstawie zgody w
celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

Jaki są moje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość Horizon Estate ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. A także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Horizon Estate lub pod udostępnionym adresem
e-mailowym: .office@horizonapartments.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie
danych osobowych.

Czy mam prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość Horizon Estate ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy Horizon Estate przekazuje dane osobowe poza obszar EOG?

Horizon Estate zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem
zawarcia umowy o świadczenie usług. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Horizon
Estate zawarcie umowy.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym
profilowanie?

Horizon Estate nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym
nie dokonuje profilowania.